Úvod

 
Informace pro návštěvy lůžkového oddělení ke dni 27. 3. 2023 viz aktuality 

GerontoloBývalá budova jeslí - nyní Gerontologické centrumgické centrum v Praze 8 - Kobylisích je příspěvkovou organizací Městské části Praha 8, sídlí v Šimůnkově ulici 1600 v budově bývalých jeslí. Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé služby a aktivity pro seniory. Nejvýznamnějším rozšířením služeb bylo otevření nového rehabilitačního pavilonu v budově bývalé mateřské školy v Benákově ulici 1100.

 

Činnost Gerontologického centra by nebylo možné uskutečnit bez pomoci a podpory zejména Zastupitelstva a Úřadu Městské části Praha 8 a také dalších subjektů, které přispěly financování jednotlivých projektů Gerontologického centra, České alzheimerovské společnosti o.p.s. či GEMA, o.p.s., zejména se jedná o Zastupitelstvo a Magistrát hlavního města Prahy, Zastupitelstvo a Úřad Městské části Praha 8, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, program JPD 3 financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, Program Phare, Open Society Fund, Astrom, Janssen-Cilag, Lundbeck Novartis, Pfizer, a dalších přispěvatelů a dárců.

Statutární zástupce Gerontologického centra

  • ředitelka: Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

  • zástupce ředitelky: Ing. Petr Procházka 

Gerontologické centrum spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi : Českou alzheimerovskou společnosti, o.p.s., Gema, o.p.s., které sídlí také v Šimůnkově ulici 1600, Obvodním ústavem sociálně zdravotnických služeb v Praze 8, Domovem důchodců Ďáblice, Domovem důchodců Mirovická a s dalšími institucemi a organizacemi, které   poskytují služby seniorům nebo se zabývají seniorskou problematikou.

Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem obecně prospěšné společnosti GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.

Od ledna 2020 jsme z provozních důvodů uzavřeli lůžkové oddělení pro pacienty s kognitivní poruchou v Šimůnkově ulici.

     
      Všechny ostatní služby, které Gerontologické centrum nabízí, jsou zajištěny v plném rozsahu jako doposudMísto našeho uzavřeného oddělení je možno využít sociální službu odlehčovacího typu, kterou provozuje SOS Praha 8 (příspěvková organizace MČ Praha 8). V případě zájmu je možno se obrátit na paní Evu Dvořákovou, tel: 607190170, e-mail: eva.dvorakova@sospraha8.cz.

Bližší informace vydané zřizovatelem MČ Praha 8.