Úvod

 

 

Aktuální informace o poskytování služeb Gerontologického centra

 ke dni 5. 1. 2021

Běžně fungující péče:

 • lůžkové oddělení v Benákově ulici (Od 14. 8. 2020 jsou vzhledem k vyššímu riziku virové nákazy zakázány návštěvy na lůžkovém oddělení, s výjimkou návštěv u pacientů v paliativní péči. Pravidla pro návštěvy jsou ke stažení zde.)
 • domácí zdravotní péče 
 • geriatrická ambulance  
 • rozvoz obědů i jejich výdej u okénka v Šimůnkově - kapacita naplněna
 • výdej obědů v Benákově ulici kapacita naplněna (pravidla jsou ke stažení zde)
 • osobní asistence 
 • recepce v Šimůnkově ulici - 8:00 - 17:00 hod
 • vzdělávací kurzy (dle harmonogramu distanční formou)

 

Služby, jejichž provoz je přerušen:

 • stravování v jídelně v Benákově i Šimůnkově ulici
 • aktivity pro seniory (Burza seniorů, angličtina, internetová kavárna jsou v tuto chvíli zcela přerušeny)
 • denní stacionář (uzavřen od 27.12. 2020 po dobu pátého stupně Protiepidemického systému (PES) dle nařízení Vlády ČR)

 

 Změny platí do odvolání a aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.gerontocentrum.cz. V případě dotazů kontaktujte linku Gerontologického centra 286 883 676.

Velice děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

GerontoloBývalá budova jeslí - nyní Gerontologické centrumgické centrum v Praze 8 - Kobylisích je příspěvkovou organizací Městské části Praha 8, sídlí v Šimůnkově ulici 1600 v budově bývalých jeslí. Gerontologické centrum vzniklo v roce 1992 a postupně rozšiřovalo jednotlivé služby a aktivity pro seniory. Nejvýznamnějším rozšířením služeb bylo otevření nového rehabilitačního pavilonu v budově bývalé mateřské školy v Benákově ulici 1100.

 

   Od ledna 2020 jsme z provozních důvodů uzavřeli lůžkové oddělení pro pacienty s kognitivní poruchou v Šimůnkově ulici.
     
      Všechny ostatní služby, které Gerontologické centrum nabízí, jsou zajištěny v plném rozsahu jako doposud. Místo našeho uzavřeného oddělení je možno využít sociální službu odlehčovacího typu, kterou provozuje SOS Praha 8 (příspěvková organizace MČ Praha 8). V případě zájmu je možno se obrátit na paní Lenku Černoškovou, tel: 226291587, e-mail: lenka.cermoskova@sospraha8.cz.

Bližší informace vydané zřizovatelem MČ Praha 8.

Činnost Gerontologického centra by nebylo možné uskutečnit bez pomoci a podpory zejména Zastupitelstva a Úřadu Městské části Praha 8 a také dalších subjektů, které přispěly financování jednotlivých projektů Gerontologického centra, České alzheimerovské společnosti o.p.s. či GEMA, o.p.s., zejména se jedná o Zastupitelstvo a Magistrát hlavního města Prahy, Zastupitelstvo a Úřad Městské části Praha 8, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, program JPD 3 financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy, Program Phare, Open Society Fund, Astrom, Janssen-Cilag, Lundbeck Novartis, Pfizer, a dalších přispěvatelů a dárců.

Statutární zástupce Gerontologického centra

 • ředitelka: Doc. prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

 • zástupce ředitelky: Ing. Petr Procházka 

Gerontologické centrum spolupracuje se dvěma neziskovými organizacemi : Českou alzheimerovskou společnosti, o.p.s., GEMA, o.p.s., které sídlí také v Šimůnkově ulici 1600, Obvodním ústavem sociálně zdravotnických služeb v Praze 8, Domovem důchodců Ďáblice, Domovem důchodců Mirovická a s dalšími institucemi a organizacemi, které   poskytují služby seniorům nebo se zabývají seniorskou problematikou.

Cílem Gerontologického centra je zejména poskytování zdravotních a sociálních služeb především občanům Prahy 8, cílem České alzheimerovské společnosti je podpora pacientů postižených demencí a jejich rodinných příslušníků a cílem obecně prospěšné společnosti GEMA je podpora a rozvoj zdraví ve vyšším věku.