Ambulance

V detašovaných ordinacích poskytujeme zdravotní péči obyvatelům městské části Praha 8, kteří žijí v domech s pečovatelskou službou DPS Bulovka a DPS Burešova.

V DPS Burešova a DPS Bulovka působí naše lékařka v rámci domluvených ordinačních hodin 2x týdně. V rámci těchto služeb zajišťujeme také návštěvní službu v případě potřeby a akutního zhoršení zdravotního stavu, který nevyžaduje příjezd rychlé záchranné služby, avšak návštěva nesnese delšího odkladu /do druhého dne či do provozní doby lékařské služby první pomoci.

Geriatrická poradna a ambulance v prostorách Gerontologického centra Šimůnkova se zaměřuje zejména na problematiku pacientů postižených demencí. Do geriatrické ambulance je možné se objednat na základě doporučení od praktického lékaře nebo ambulantního specialisty. Objednat se lze na tel. čísle 286883676, nebo osobně v recepci Gerontologického centra Šimůnkova.

 

Ordinace a návštěvy v rezidenčních zařízeních pro seniory:

DPS Bulovka (MUDr. Jezvinová) - pondělí a středa 7 – 14 hod.

DPS Burešova (MUDr. Jezvinová) - úterý a čtvrtek 7 – 14 hod.

 

Geriatrická ambulance (MUDr. Baumanová, MUDr. Vaňková a prim.Doc.MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.) - středa a čtvrtek dopoledne, eventuálně dle domluvy.