Další služby

     - aktivity, které vytváří skupina seniorů - dobrovolníků pro ostatní seniory

     - aktuální měsíční program vychází v časopise Osmička