Denní stacionář

Denní stacionář je určen pro pacienty postižené demencí a pro seniory postižené či ohrožené ztrátou soběstačnosti. Provoz denního stacionáře je od 6:30 do 18:30 hod. Do péče denního stacionáře přijímáme seniory s demencí a seniory postižené a ohrožené ztrátou soběstačnosti po vstupním pohovoru s nimi a jejich rodinnými pečujícími. Žádáme informaci o jejich zdravotním stavu od ošetřujícího lékaře. Kapacita denního stacionáře v rámci celodenních pobytů je 15 míst. Seniorům z Prahy 8 nabízíme dopravu zdarma, pokud máme volnou kapacitu v autě. Vedoucí denního stacionáře je Mgr. Jitka Pokludová, sociální pracovnice. 

 

Na vytváření speciálních aktivizačních programů pro pacienty s demencí a jejich zajištění se podílí také Česká alzheimerovská společnost díky grantu hlavního města Prahy.

Podrobnější informace viz. přílohy.

 

 

Dokumenty potřebné k přijetí do denního stacionáře: