Domácí péče

Domácí péče při Gerontologickém centru v Praze 8 byla založena v roce 1993. V této době byla převážně využívána klienty propuštěnými z lůžkového oddělení. Nyní poskytuje služby pro klienty v lokalitě Prahy 8.

Co vlastně je domácí péče

Domácí péče je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího praktického lékaře,nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci v jejich vlastním domácím prostředí.Je zaměřena na udržení a podporu zdraví,rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení.Cílem je zajistit maximální pohodlí,dostupnost a kvalitu poskytované zdravotní péče v domácím prostředí pacienta.Péči poskytují erudované zdravotní sestry, spolupracující s ošetřujícími lékaři pacientů.Naše vybavení nám umožňuje provádět běžné úkony lékařské péče,jako např. podání medikamentů, injekcí, infuzí, odběry moči, krve či stolice, měření krevního tlaku, převazy defektů, ošetřování stomií, ošetřovatelskou rehabilitaci, měření krevního tlaku,aplikaci různých léčebných terapií a podobně.

Tato služba v mnohých případech může umožnit zkrácení pobytu v nemocnici či jiném lékařském zařízení na minimum,často lze absolvovat doléčení  v domácím prostředí v okruhu své rodiny.Toto přináší úlevu jak pacientovi,tak příbuzným. 

Komu je určena domácí péče ?

Domácí péče je pro každého pacienta. Určujícím faktorem je zdravotní stav nemocného  a potřebnost zdravotnické péče. Naším cílem je poskytnout úlevu a dostupný komfort zdravotní péče jak pacientům,tak ulehčit situaci pečujícím osobám. Naše zdravotni sestry mají k dispozici osobní vozidla a  tudíž mohou navštěvovat klienty i ve vzdálenějších lokalitách severního města.

Způsob úhrady

Většina služeb je plně hrazena zdravotními pojišťovnami, nezbytnou podmínkou je,aby péče byla ordinována ošetřujícím /praktickým/ lékařem.

Poskytování kvalitní domácí péče je základním cílem agentury domácí péče.Kvalitu péče určují standardy,které stanovují měřitelná kritéria.

Kontakt

Vedoucí domácí péče je Mgr. Pavlína Zilizi Maierová, DiS., která odpovídá za příjem pacientů tel: 602540843.