FORMULÁŘE KE STAŽENÍ
 

Lůžkové oddělení Benákova (zaměřené na doléčení a rehabilitaci pacientů)

Dokumenty potřebné k přijetí na lůžkové oddělní:

 

 

 

Denní stacionář Šimůnkova (zaměřený na pacienty s problematikou demence)

Dokumenty potřebné k přijetí do denního stacionáře:

 

Osobní asistence (zaměřená na pomoc seniorům z Městské části Prahy 8)

Informace:

Dokumenty potřebné k přijetí:

 Přílohy Smlouvy:

 
 DOKUMENTY KE STAŽENÍ
 OZNÁMENÍ PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ