Proč potřebujeme dary?

 

Zdravotní péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Zvýšení kvality nezdravotnických služeb na lůžku je umožněno díky rozpočtu MČ Prahy 8 a využití darů. Informace o způsobu jejich využití je uvedena ve výroční zprávě Gerontologického centra (viz. Formuláře a dokumenty).

 

Dar 300,- Kč za den - oddělení Benákova

  • Umožní poskytování služeb v kvalitě, která je u nás dlouhodobě nastavena (díky vyššímu počtu personálu než definuje vyhláška MZ).
  • Odpovídá přídělu rezervního fondu (z darů) - úhradě chybějící částky na den.
  • Pokud nám dar poskytne pacient, nemůžeme jej přijmout v průběhu hospitalizace, ale až po jejím ukončení.
  • Dar nemění podmínky poskytování služeb danému pacientovi.

 

Pokud se nám rozhodnete poskytnout dar, rádi Vám připravíme darovací smlouvu (schválenou MČ Praha 8).

1) příslušnou částku můžete složit v hotovosti:

na recepci PO - PÁ 8:00 - 14:00 hod nebo v odpoledních hodinách sloužící sestře

2) peněžní poukázkou nebo převodním příkazem na účet Gerontologického centra:

číslo účtu: 35-26931081/0100

variabilní symbol: číslo smlouvy

 

Proč potřebujeme dary?
(originály v pdf)

- ke stažení Benákova