Vzdělávací kurzy

Vzdělávání

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy Gerontologické centrum - Praha 8 pořádá od podzimu 2009. Všechny kurzy probíhají přímo na adrese Šimůnkova 1600/5, Praha 8 a začátek kurzů je vždy v 8:30 hod.

  •  „Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory“

-  Kurz je organizován každoročně na jaře a na podzim

-  Je akreditován MPSV v rozsahu 150 h (130 h teorie + 20 h povinné praxe v našem  zařízení. Termíny praxe a závěrečného testu nejsou zahrnuty v termínu konání.)

-  Termín konání : v akreditačním procesu 

-  Cena 6 900,-

-  Přihláška ke stažení zde

-  Rozvrh kurzu ke stažení zde (Kurz probíhá vždy čtvrtek, pátek a sobota)


  • „Metody a přístupy k nemocným s demencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky“

-   Kurz je akreditován MZ ČR v rozsahu 40 h (24 h teorie + 16 h praxe v našem zařízení. Termíny praxe a závěrečného testu nejsou zahrnuty v termínu konání.)

-   Termín konání : v akreditačním procesu

-   Cena: 2 200,- 

-  Náplní kurzu je nácvik nefarmakologických přístupů (bez použití léků) k lidem s demencí (např. reminiscence, kognitivní rehabilitace, muzikoterapie, senzorická stimulace apod.), informace o onemocnění z lékařského a psychologického hlediska

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Manipulace s klientem s poruchou mobility ( prevence bolesti zad u pracovníků v sociálních službách)"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je určen zejména osobám pečujícím o seniory

-  Lektor: Mgr. Jitka Suchá, Mgr. Adéla Bížová, Andrea Tvrzová, Jaromíra Lískovcová

-  Termín konání : 7. 11. 2019

-  Cena 1 200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí"

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností a rozšíření znalostí v oblasti pohybových aktivit u lidí vyššího věku, včetně lidí trpících demencí, v mezích, které může provádět aktivizační pracovník nebo pracovník v sociálních službách.

-  Lektor: Mgr. Jitka Suchá

-  Termín konání : 10. 10. 2019

-  Cena 1 200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností z oblasti trénování paměti a dalších kognitivních funkcí u seniorů i u osob s demencí.

-  Lektor: Mgr. Jitka Suchá

-  Termín konání : 16. 10. 2019 

-  Cena 1200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Využití hudby v péči o seniory"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 6 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na využití technik práce s hudbou u cílové skupiny seniorů a lidí s demencí.

-  Termín konání : v akreditačním procesu

-  Cena 1 000,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Základy komunikace se seniory a lidmi s demencí"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na specifika komunikace s cílovou skupinou seniorů a cílovou skupinou lidí s různými formami demence.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání : 13. 12. 2019 

-  Cena 1200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Psychohygiena v prevenci syndromu vyhoření"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na správné techniky psychohygieny, které mohou napomoci eliminovat aspekty vedoucí k syndromu vyhoření a které znovu nastolí psychickou rovnováhu.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání : 18. 10. 2019 

-  Cena 1200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Základy komunikace s rodinou klienta s demencí a podpora rodinných pečujících"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 6 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na pracovníky, kteří poskytují podporu laickým pečujícím, kteří se starají o svého příbuzného trpícího demencí v domácím prostředí.

-  Lektor: PhDr. Eva Jarolímová, Ph.D.

-  Termín konání : 15. 11. 2019 

-  Cena 1000,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

Přihlášky můžete zaslat poštou, přinést osobně nebo poslat na níže uvedenou emailovou adresu.

Jakékoliv dotazy ke kurzům vám zodpoví Monika Kozová, monika.kozova@gerontocentrum.cz nebo 286 883 676

 

Stáže a praxe

Gerontologické centrum a ČALS nabízí pro pracovníky zdravotnických a sociálních institucí odborné stáže, praxe pro studenty nebo výzkumné projekty. 

Metodika upravující podmínky realizace stáží/praxí/výzkumů ke stažení zde

Ceník stáží a exkurzí ke stažení zde