Vzdělávací kurzy

Vzdělávání

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy v Gerontologickém centru – Praha 8 od podzimu 2009:

  •  „Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory“

-  Kurz je organizován každoročně na jaře a na podzim

-  Je akreditován MPSV v rozsahu 150 h (130 h teorie + 20 h povinné praxe v našem zařízení)

-  Termín konání : 2019 + praxe a závěrečný test 

                                          Kurz probíhá vždy čtvrtek, pátek a sobota.

                                          Termíny praxe a závěrečného testu nejsou zahrnuty v termínu konání

-  Cena 6 900,-

-  Přihláška ke stažení zde

-  Rozvrh kurzu ke stažení zde


  • „Metody a přístupy k nemocným s demencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky“

-   Kurz je akreditován MZ ČR v rozsahu 40 h (24 h teorie + 16 h praxe v našem zařízení), 24 kreditů

-   Termín konání : 2019 + praxe a závěrečný test

                                          Termíny praxe a závěrečného testu nejsou zahrnuty v termínu konání

-   Cena: 2 200,- 

-  Náplní kurzu je nácvik nefarmakologických přístupů (bez použití léků) k lidem s demencí (např. reminiscence, kognitivní rehabilitace, muzikoterapie, senzorická stimulace apod.), informace o onemocnění z lékařského a psychologického hlediska

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Manipulace s klientem s poruchou mobility ( prevence bolesti zad u pracovníků v sociálních službách)"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je určen zejména osobám pečujícím o seniory

-  Termín konání : 25. 4. 2019

-  Cena 1 200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Pohyb a jeho specifika ve vyšším věku a při onemocnění demencí"

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností a rozšíření znalostí v oblasti pohybových aktivit u lidí vyššího věku, včetně lidí trpících demencí, v mezích, které může provádět aktivizační pracovník nebo pracovník v sociálních službách.

-  Termín konání : 26. 4. 2019

-  Cena 1 200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Kognitivní aktivity pro seniory a osoby s demencí"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 8 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na rozvoj dovedností z oblasti trénování paměti a dalších kognitivních funkcí u seniorů i u osob s demencí.

-  Termín konání : 28. 3. 2019 

-  Cena 1200,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

 

  •  "Využití hudby v péči o seniory"

-  Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ( 6 vyučovacích hodin)

-  Kurz je zaměřen na využití technik práce s hudbou u cílové skupiny seniorů a lidí s demencí.

-  Termín konání : 2019

-  Cena 1 000,- Kč.

-  Přihláška ke stažení zde

Přihlášky můžete zaslat poštou, přinést osobně nebo poslat na níže uvedenou emailovou adresu.

Jakékoliv dotazy ke kurzům vám zodpoví Monika Kozová, monika.kozova@gerontocentrum.cz nebo 286 883 676

 

Stáže a praxe

Gerontologické centrum a ČALS nabízí pro pracovníky zdravotnických a sociálních institucí odborné stáže, praxe pro studenty nebo výzkumné projekty. 

Metodika upravující podmínky realizace stáží/praxí/výzkumů ke stažení zde

Ceník stáží a exkurzí ke stažení zde